Tento sbor, stejně, jako celá Apoštolská církev, vznikl v roce 1964.

Naše společenství je jedním z pěti sborů Apoštolské církve v Praze.
V České republice má AC celkem 55 sborů.

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí k tzv. letničnímu hnutí.
Jsme začleněni do Evropského letničního společenství a celosvětově pak do Assemblies of God.

Další informace najdete na webu Apoštolské církve: http://apostolskacirkev.cz